Skriv for besøkende ikke for søkemotorene

Når du skriver innholdet til nettsiden din, tenk gjennom hva du selv ville ønsket å finne dersom du søkte på nettet. Når alt kommer til alt, er det antall besøkende som er viktigest i søkemotorenes øyne. Skriv derfor for å gi besøkende en best mulig opplevelse og så innholdsrik informasjon som du kan.

Velg et hovednøkkelord for hver side, og skriv teksten rundt det. Flett nøkkelordet inn i teksten 4 -5 ganger, slik at det blir en rød tråd gjennom siden. Dette er ikke alltid så lett som det høres ut, men gjør så godt du kan.

Mye tekst er bra, så gi så mye informasjon om temaet som du kan, men sørg for at det er relevant.

Del teksten opp i avsnitt og ikke la hvert avsnitt være lenger enn 4 - 5 setninger. Vi leser annerledes på nett enn vi gjør ellers, og en ryddig oversiktlig tekst gjør det enklere å lese. Bruk gjerne lister der du har mulighet til det.

Unngå å bruke samme tekst på flere sider. Gjør hver side unik.

De fleste nettsteder har copyright på innholdet. så unngå å kopier tekst eller innhold fra andre nettsider. Skriv det i så fall om til dine egne ord. Du kan legge inn sitat o.l, men husk da å legge inn en referanse til nettsiden der du fant teksten.